Privacy beleid

Bed and breakfast Casa dei Colli, gevestigd aan de Via Panocchia 18, 60030 Mergo, Italia, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Bed & Breakfast Casa dei Colli verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar gasten: voor- en achternaam, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum. Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen: contact voorafgaand, tijdens, en na het verblijf, op verzoek verzenden van een nieuwsblog.
Bed and Breakfast Casa dei Colli verwerkt ook persoonsgegevens, waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Ook worden gegevens bewaard voor afdracht van belastingen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk of bij wet verplicht.
Informatie aan derden wordt uitsluitend verstrekt om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bed and Breakfast Casa dei Colli neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij behouden het recht om de privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen  zullen op deze website worden gepubliceerd.

Mergo, 10 januari 2020

adminPrivacy beleid